Adresa

Episkopska 82A, 18000 Niš, Srbija

Telefon

+381 61 318 95 34

BOGOSLUŽENJE

Nedeljno bogosluženje:
Nedeljom od 11:00
Bogosluženje za mlade
Utorkom od 19:30