Jedna velika stvar koja nas razlikuje od više tradicionalnih crkava jeste naše posvećenje radosti kroz muziku i pevanje pesama zahvalnosti i veličanja Boga. Kao hrišćani pozvani smo da slavimo i obožavamo Boga. Slavljenje je više od muzike, više od događaja, više od ljudi koji su se skupili da pevaju pesme u crkvi. Slavljenje koje oslikava našu zahvalnost Bogu za delo spasenja, je stil života koji živimo. Apostol Jovan u svom jevandjelju kaze:

 Ali ide vreme, i već je nastalo, kad će se pravi bogomoljci moliti Ocu duhom i istinom, jer Otac hoće takve bogomoljce. Jovan, 4:23

„U Duhu“ znači ko smo unutra: naše srce, naš um,  naša ličnost, naša srž, a „u istini“ znači bez pretvaranja, iskreno i svesrdno.Iz ovih Biblijskih stihova vidimo da je slavljenje naša reakcija (lična i kooperativna) na to ko je Bog, koliko nas voli i šta je uradio za nas, izraženo kroz naše reči, naše emocije, naše odluke i našu volju ili jednom rečju kroz naš život. Kada se sastanemo zajedno, naš cilj je da naše slavljenje bude živo, vatreno i potpuno fokusirano na Boga. Želimo da bude nastavak i izlivanje onoga što Bog već radi u našim životima u nedelji iza nas.